home

Welkom op deze website. Hier vindt je informatie over de mindfulness trainingen, die ik geef in Amersfoort. Ik hoop je middels deze trainingen handvatten te bieden om meer te leven in het moment en je minder te laten leiden door zorgen van morgen en de gedachten aan toen.

Op dit moment heb ik alle geplande trainingen en workshops uitgesteld tot en met het najaar van 2022. Ik wil mij eerst gaan richten op de behandeling van mijn hartklachten en de revalidatie daarvan.

In het najaar van 2022 start ik een nieuwe mindfulness training MBSR. Aanmelden kan via de pagina contact.

In het najaar van 2022 organiseer ik een workshop rondom mindfulness en klimaat. Meer informatie vindt je in de agenda.

Voor regelmatige tips rondom mindfulness volg het Instagram account: https://www.instagram.com/deeezmindfulness/